Giải câu b Bài 10 trang 25 SGK GDCD lớp 6

Giải câu b Trang 25 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội

Đề bài câu b Trang 25 SGK GDCD lớp 6:

Tuấn rủ Phương đi xem đá bóng để cổ vũ cho đội của trường. Phương từ chối không đi vì muốn ngủ. Tuấn phải đi rủ các bạn khác.

Em có nhận xét gì về việc làm của Tuấn và sự từ chối của Phương?

Lời giải câu b Trang 25 SGK GDCD lớp 6:

– Việc làm của Tuấn thể hiện Tuấn là người có ý thức tập thể, đi cổ vũ cho đội bóng của trường là thể hiện tinh thần đồng đội, tinh thần tập thế và đó cũng là trách nhiệm của mọi người để động viên đội bóng của trường.

– Việc Phương từ chối chứng tỏ Phương là người không có ý thức tập thể, chỉ biết nghĩ về mình. Việc làm của Phương đáng chê trách.

BAIVIET.COM