Giải câu a Bài 2 Trang 8 SGK GDCD lớp 7

Giải câu a Trang 8 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 2: Trung thực

Đề bài câu a Trang 8 SGK GDCD lớp 7:

Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tính trung thực? Giải thích vì sao?

(1) Làm hộ bài cho bạn;

(2) Quay cóp trong giờ kiểm tra;

(3) Nhận lỗi thay cho bạn;

(4) Thẳng thắn phể bình khi bạn mắc khuyết điểm;

(5) Dung cảm nhận lỗi của mình;

(6) Nhặt được của rơi, đem trả lại người mất;

(7) Bao che thiếu sót của người đã giúp đỡ mình.

Lời giải câu a Trang 8 SGK GDCD lớp 7:

Hành vi thể hiện tính trung thực (4) (5) (6). Bởi vì:

+ Hành vi (4) không bao che khuyết điểm của bạn, mà góp ý phê bình thẳng thắn với tinh thần xây dựng mong bạn nhận ra khuyết điểm để tiến bộ.

+ Hành vì (5) khi mình có khuyết điểm: ngay thẳng thật thà, dũng cảm nhận lỗi để sửa chữa những lỗi lầm trở thành người tốt

+ Hành vi (6) biểu hiện của sự thật thà, không gian dối, không tham lam của người khác.

BAIVIET.COM