Giải câu a Bài 3 trang 11 SGK GDCD lớp 7

Giải câu a Trang 11 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Tự trọng

Đề bài câu a Trang 11 SGK GDCD lớp 7:

Em hãy cho biết, trong các hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tính tự trọng? Giải thích vì sao?

(1) Không làm được bài, nhưng kiên quyết không quay cóp và không nhìn bài của bạn;

(2) Dù khó khăn đến mấy cũng cố gắne thực hiện bằng được lời hứa của mình;

(3) Khi có khuyết điểm và được nhắc nhở, Nam đều vui vẻ nhận lỗi, nhưng chẳng mấy khi sửa chữa;

(4) Chỉ những bài kiểm tra nào được điểm cao Tâm mới đem khoe với bố mẹ, còn điểm kém thì giấu đi;

(5) Đang đi chơi cùng bạn bè, Lan rất xấu hổ khi gạp cảnh bố hoặc mẹ mình lao động vất vả;

Lời giải câu a Trang 11 SGK GDCD lớp 7:

Hành vi (1), (2) là những hành vi có lòng tự trọng.

– Hành vi (1), không làm được bài nhưng biết coi trọng và giữ gìn đạo đức, tư cách của mình, trung thực không vì bị điểm kém mà quay cóp hoặc nhìn bài của bạn, biểu hiện của người có lòng tự trọng.

– Hành vi (2) là hành vi của người biết coi trọng lời hứa, coi trọng chữ tín, tôn trọng mình và tôn trọng người khác.

BAIVIET.COM