Giải câu a Bài 18 trang 62 SGK GDCD lớp 7

Giải câu a Trang 62 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

Đề bài câu a Trang 62 SGK GDCD lớp 7:

Em hãy kể một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) của em.

Lời giải câu a Trang 62 SGK GDCD lớp 7:

– Xin cấp giấy khai sinh.

– Sao giấy khai sinh.

– Xác nhận lý lịch

BAIVIET.COM