Giải câu a Bài 18 trang 50 SGK GDCD lớp 6

Giải câu a Trang 50 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

Đề bài câu a Trang 50 SGK GDCD lớp 6:

Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân là thế nào?

Lời giải câu a Trang 50 SGK GDCD lớp 6:

– Quyền được bảo đảm đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân là một trong những quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp nước ta (Điều 73, Hiến pháp 1992).

– Quyền được bảo đảm đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân có nghĩa là không ai được chiếm đoạt hoặc tự ý mở thư tín, điện tín của người khác, không được nghe trộm điện thoại.

BAIVIET.COM