Giải câu a Bài 14 trang 40 SGK GDCD lớp 6

Giải câu a Trang 40 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông

Đề bài câu a Trang 40 SGK GDCD lớp 6:

Em hãy nhận xét hành vi cùa những người trong các bức tranh sau

Lời giải câu a Trang 40 SGK GDCD lớp 6:

– Chăn, dắt thả trâu bò trên đường sắt: vi phạm quy định về an toàn đường sắt.

– Đi xe đạp hàng ba dàn hàng ngang vi phạm quy định về đi đường của người đi xe đạp.

BAIVIET.COM