Giải câu a Bài 12 trang 31 SGK GDCD lớp 6

Giải câu a Trang 31 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em

Đề bài câu a Trang 31 SGK GDCD lớp 6:

Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng với việc làm thực hiện quyền trẻ em, đánh dấu (-) tương ứng với việc làm vi phạm quyền trẻ em

– Tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn.
– Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma túy.
– Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.
– Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.
– Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.
– Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.
– Đánh đập trẻ em.
– Tổ chức trại hè cho trẻ em.
– Lôi kéo trẻ em vào con đường nghiện hút.

Lời giải câu a Trang 31 SGK GDCD lớp 6:

– Tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn.X
– Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma túy.
– Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.
– Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.X
– Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.
– Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.X
– Đánh đập trẻ em.
– Tổ chức trại hè cho trẻ em.X
– Lôi kéo trẻ em vào con đường nghiện hút.

BAIVIET.COM