Giải câu 9 (Trang 168 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Giải câu hỏi 9 (Trang 168 SGK ngữ văn 5 tập 2) – Phần soạn bài ôn tập cuối học kì II – Tiết 7 tuần 35 trang 166 – 168 SGK ngữ văn lớp 5 tập 2.

Đề bài:

Câu 9: Trong chuỗi câu “Chiều nay, đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo. Nhưng kìa, cả một vạt đất quanh gốc gạo phía mặt sông lở thành hố sâu hoắm…”, câu im đậm liên kết với câu đứng trước nó bằng cách nào?

a) Dùng từ ngữ nối và lặp từ ngữ

b) Dùng từ nối và thay thế từ ngữ.

c) Lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ.

Trả lời:

Đáp án đúng: a) Dùng từ ngữ nối và lặp từ ngữ

(BAIVIET.COM)