Giải câu 9 – Lý thuyết (Trang 150 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 9 – Lý thuyết (Trang 150 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập phần làm văn trang 150 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 9.

Nêu đặc điểm cách viết kế hoạch cá nhân và quảng cáo.

Trả lời:

*Kế hoạch cá nhân:

– Đặc điểm:

+ Nội dung: là dự kiến công việc sắp tới của cá nhân.

+ Hình thức: trình bày khoa học, cụ thể về thời gian, mục tiêu cần đạt,…

– Cách viết: bao gồm;

+ Tiêu đề

+ Phần đầu: họ tên, địa chỉ (nếu cần)

+ Phần sau: nội dung công việc, thời gian, địa điểm và dự kiến kết quả.

⇒ ngắn gọn, giản lược (nên kẻ bảng).

*Quảng cáo:

– Đặc điểm:

+ Nội dung: thông tin về sản phẩm hoặc loại dịch vụ

+ Hình thứ: súc tích, hấp dẫn và kích thích tâm lí khách hàng.

– Cách viết:

+ Chọn nội dung quảng cáo: nội dung độc đáo, hấp dẫn, ấn tượng, thể hiện tính ưu việt

+ Chọn hình thức quảng cáo: quy nạp hoặc so sánh.

(BAIVIET.COM)