Giải câu 8 Bài 12 Trang 44 SGK GDCD lớp 9

Giải câu 8 Trang 44 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

Đề bài câu 8 Trang 44 SGK GDCD lớp 9:

Hiện nay, trong một số gia đình có tình trạng chồng ngược đãi, đánh đập hành hạ vợ. Trước tình trạng đó, nhiều người cho rằng đó là chuyện bình thường, là việc riêng của vợ chồng, gia đình người ta, không nên can thiệp.

Em có tán thành quan niệm đó không? Vì sao?

Lời giải câu 8 Trang 44 SGK GDCD lớp 9:

Em không tán thành với quan niệm đó, bởi vì vợ chồng phải có nghĩa vụ tôn trọng, thương yêu, giúp đỡ nhau. Hành động chồng ngược đãi, đánh đập, hành hạ vợ là trái với đạo đức, trái với pháp luật, bị xã hội lên án. Hành động “bạo lực gia đình” phải được chấm dứt trong một xã hội văn minh và mọi người sông có đạo đức, có văn hoá.

BAIVIET.COM