Giải câu 8 Bài 3 Trang 35 SGK GDCD lớp 11

Giải câu 8 Trang 35 SGK GDCD lớp 11, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Đề bài câu 8 Trang 35 SGK GDCD lớp 11:

Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết lưu thông của quy luật giá trị trong các cửa hàng mà em quan sát được.

Lời giải câu 8 Trang 35 SGK GDCD lớp 11:

Ví dụ: người bán vải đang bán mặt hàng vải, nhưng khi trên thị trường mặt hàng vải bán quá chậm, giá thấp mà mặt hàng may sẵn lại bán nhanh hơn, giá cao hơn; để ko bị ứ đọng, không lỗ vốn và thu được lợi nhuận, vận dụng các tác động điều tiết lưu thông của quy luật giá trị, ngưới bán vải tìm cách chuyển đổi từ kinh doanh mặt hàng vải sang kinh doanh mặt hàng may sẵn một cách thích ứng

BAIVIET.COM