Giải câu 8 (Trang 201 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 8 (Trang 201 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm trang 198 – 203 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 8. Dòng nào sau đây không nêu đặc điểm thể hiện sự trong sáng của tiếng Việt?

A – Tính chuẩn mực, có quy tắc

B – Sự không lai căng, pha tạp

C – Tính lịch sự, văn hoá trong lời nói

D – Sự phong phú, sinh động về từ ngữ, âm thanh

Trả lời:

Đáp án đúng: D – Sự phong phú, sinh động về từ ngữ, âm thanh

(BAIVIET.COM)