Giải câu 8 (Trang 168 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Giải câu hỏi 8 (Trang 168 SGK ngữ văn 4 tập 2) – Phần soạn bài ôn tập cuối học kì II – Tiết 7 tuần 35 trang 166 – 168 SGK ngữ văn lớp 4 tập 2.

Đề bài:

Câu 8: Trong câu Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp, bộ phận nào là chủ ngữ?

a) Tôi

b) Quân trên tàu

c) Trông thấy

Trả lời:

Đáp án đúng: b. Quân trên tàu

(BAIVIET.COM)