Giải câu 8 –  (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 8 (Trang 151 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập phần làm văn trang 151 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 8. Hãy cho biết bố cục thường gặp khi làm bài thuyết minh về:

– Một đồ dùng.

– Cách làm một sản phẩm nào đó.

– Một di tích, danh lam thắng cảnh.

– Một loài động vật, thực vật.

– Một hiện tượng tự nhiên,…

Trả lời:

Bố cục thường gặp nhất khi làm bài thuyết minh bao gồm ba phần :

– Phần mở đầu: Đây là phần giới thiệu đối tượng cần phải thuyết minh (đồ dùng, sản phẩm, di tích, danh lam thắng cảnh…).

– Phần thân bài: Trình bày một cách chi tiết, cụ thể về các mặt như : cấu tạo, đặc điểm, lợi ích, và những điểm nổi bật khác của đối tượng.

– Phần kết bài: Bày tỏ thái độ đối với đối tượng.

(BAIVIET.COM)