Giải câu 8 Bài 13 Trang 109 SGK GDCD lớp 11

Giải câu 8 Trang 109 SGK GDCD lớp 11, phần câu hỏi và bài tập Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

Đề bài câu 8 Trang 109 SGK GDCD lớp 11:

Em hãy sưu tầm một số câu nói, câu thơ hoặc ca dao, tục ngữ nói về truyền thống hiếu học và những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.

Lời giải câu 8 Trang 109 SGK GDCD lớp 11:

Muốn sang thì bắc cầu Kiều – Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

– Tôn sư trọng đạo

– Nhất tự vi sư, bán tự vi sư

– Đi thưa, về gửi

– Trên kính, dưới nhường

– Tiên học lễ, hậu học văn

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

BAIVIET.COM