Giải câu 8 (Trang 106 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Giải câu hỏi 8 (Trang 106 SGK ngữ văn 5 tập 2) – Phần soạn bài ôn tập giữa học kì II – Tiết 7 tuần 28 trang 103 – 106 SGK ngữ văn lớp 5 tập 2.

Đề bài:

Câu 8: Từ chúng trong bài văn được dùng để chỉ những sự vật nào?

a) Các hồ nước

b) Các hồ nước, bọn trẻ

c) Các hồ nước, những cánh đồng lúa, bon trẻ

Trả lời:

Đáp án đúng: c) Các hồ nước, những cánh đồng lúa, bon trẻ

(BAIVIET.COM)