Giải câu 8 (Trang 100 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Giải câu hỏi 8 (Trang 100 SGK ngữ văn 4 tập 2) – Phần soạn bài ôn tập giữa học kì II – Tiết 7 tuần 28 trang 98 – 100 SGK ngữ văn lớp 4 tập 2.

Đề bài:

Câu 8: Chủ ngữ trong câu Cuộc đời tôi rất bình thường là:

a) Tôi

b) Cuộc đời tôi

c) Rất bình thường

Trả lời:

Đáp án đúng: b) Cuộc đời tôi

(BAIVIET.COM)