Giải câu 7 – Về văn biểu cảm (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu 7 – Về văn biểu cảm (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập về phần tập làm văn trang 139 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Câu 7. Kẻ lại bảng sau vào vở và điền vào các ô trống

Cột 1: Nội dung văn bản biểu cảm

Cột 2: Mục đích biểu cảm

Cột 3: Phương tiện biểu cảm

Trả lời:

1. Nội dung văn biểu cảm.– Nội dung cảm xúc, tâm trạng, tình cảm và đánh giá, nhận xét của người viết.
2. Mục đích biểu cảm.– Cho người đọc thấy rõ nội dung biểu cảm và đánh giá của người viết.
3. Phương tiện biểu cảm.– Câu cảm, so sánh, tương phản, trùng điệp, câu hỏi tu từ…

(BAIVIET.COM)