Giải câu 7 Bài 13 Trang 94 SGK GDCD lớp 10

Giải câu 7 Trang 94 SGK GDCD lớp 10, phần câu hỏi và bài tập Bài 13: Công dân với cộng đồng

Đề bài câu 7 Trang 94 SGK GDCD lớp 10:

Em hãy lập kế hoạch cùng hợp tác với các bạn trong nhóm, trong tổ, trong lớp để thực hiện một công việc chung của tập thể.

Lời giải câu 7 Trang 94 SGK GDCD lớp 10:

– Lựa chọn công việc chung là gì?

– Ai sẽ là trưởng nhóm?

– Phân công công việc cho từng bạn.

– Tiến hành làm việc

– Nghiệm thu kết quả.

BAIVIET.COM