Giải câu 7 Bài 9 Trang 80 SGK GDCD lớp 11

Giải câu 7 Trang 80 SGK GDCD lớp 11, phần câu hỏi và bài tập Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa

Đề bài câu 7 Trang 80 SGK GDCD lớp 11:

Em hãy nêu những ví dụ thể hiện Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Lời giải câu 7 Trang 80 SGK GDCD lớp 11:

– Người dân được hưởng quyền bình đẳng, quyền tự do ngôn luận, quyền bầu cử, ứng cử, quyền và nghĩa vụ học tập, lao động,…

– Người dân chung người dân được hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi, chính sách đãi ngộ

– Khi nhà nước ban hành các quy định và bộ luật đều tiến hành trưng cầu dân ý, để mỗi người dân đều được đóng góp ý kiến, nhất là vào những hoạt động có liên quan đến bản thân mình.

BAIVIET.COM