Giải câu 7 (trang 67 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 7 (Trang 67 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Thực hành về thành ngữ, điển cố trang 66 – 67 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Câu 7. Đặt câu với mỗi điển cố sau:

– Gót chân A–sin.

– Gã Sở Khanh

– Nợ như chúa Chởm

– Sức trai Phù Đổng

– Đẽo cày giữa đường

Trả lời:

Đặt câu với mỗi điển cố:

– Công ty tôi đã tìm ra được cái gót chân A – sin của đối phương.

– May cho bạn là thoát nạn hắn, đúng là cái gã sở Khanh.

– Dạo này gia đình tôi nợ như chúa Chổm.

– Bạn ấy còn trẻ mà làm được nhiều điều kì diệu, đúng là sức trai Phù Đổng.

– Cái bác ý làm việc gì cũng không có chính kiến, đúng là như đẽo cày giữa đường.

(BAIVIET.COM)