Giải câu 7 Trang 65 SGK GDCD lớp 11

Giải câu 7 Trang 65 SGK GDCD lớp 11, phần câu hỏi và bài tập Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

Đề bài câu 7 Trang 65 SGK GDCD lớp 11:

Thành phần kinh tế nhà nước khác với thành phần kinh tế tư bản nhà nước về:

a. Hình thức sở hữu.

b. Quan hệ quản lí

c. Quan hệ phân phối.

d. Tất cả các phương án trên.

Hãy chọn phương án mà em cho là đúng. Vì sao?

Lời giải câu 7 Trang 65 SGK GDCD lớp 11:

Chọn đáp án D: Tất cả các phương án trên.

Vì:

– Kinh tế nhà nước là thành phàn kinh tế dựa trên hình thức sở hữu

– Kinh tế tư bản nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu hỗn hợp về vốn giữa kinh tế nhà nước với tư bản tư nhân trong nước hoặc với tư bản nước ngoài, thông qua các hình thức hợp tác như hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh,..

BAIVIET.COM