Giải câu 7 Trang 41 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 7 Trang 41 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

Đề bài câu 7 Trang 41 SGK GDCD lớp 8:

Nếu bố, mẹ, anh, chị em hoặc bạn thân của em bị nhiễm HIV/AIDS thì em sẽ làm gì?

Lời giải câu 7 Trang 41 SGK GDCD lớp 8:

Nếu bố mẹ, anh chị em hoặc bạn thân của em bị nhiễm HIV/AIDS thì em sẽ gần gũi, chăm sóc, động viên, an ủi họ vượt lên bệnh tật để kéo dài sự sống.

(BAIVIET.COM)