Giải câu 7 Bài 8 Trang 31 SGK GDCD lớp 9

Giải câu 7 Trang 31 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 8: Năng động, sáng tạo

Đề bài câu 7 Trang 31 SGK GDCD lớp 9:

Em hãy sưu tầm một số câu tục ngữ, ca dao hoặc danh ngôn nói về tính năng động, sáng tạo.

Lời giải câu 7 Trang 31 SGK GDCD lớp 9:

– Tục ngữ:

Học một biết mười.

– Ca dao:

“Non cao cũng có đường trèo

Đường dẫu hiểm nghèo củng có lối đi”

– Danh ngôn

“Sáng tạo là chứng chỉ duy nhất của thiên tài” (Ngạn ngữ Pháp)

BAIVIET.COM