Giải câu 7 Bài 2 Trang 27 SGK GDCD lớp 11

Giải câu 7 Trang 27 SGK GDCD lớp 11, phần câu hỏi và bài tập Bài 2: Hàng hóa – tiền tệ – thị trường

Đề bài câu 7 Trang 27 SGK GDCD lớp 11:

Tại sao nói giá cả là “mệnh lệnh” của thị trường đối với mọi người sản xuất và lưu thông hàng hóa?

Lời giải câu 7 Trang 27 SGK GDCD lớp 11:

Sự biến động của cung – cầu, giá cả trên thị trường đã điều tiết các yếu tố sản xuất từ ngành này sang ngành khác, luân chuyển hàng hóa từ nơi này sang nơi khác.

Khi giá cả một hàng hóa nào đó tăng lên sẽ kích thích xã hội sản xuất ra hàng hóa đó nhiều hơn, nhưng lại làm cho nhu cầu của người tiêu dung về hàng hóa đó bị hạn chế.

Ngược lại, khi giá cả một hàng hóa giảm xuống sẽ kích thích tiêu dung và hạn chế việc sản xuất hàng hóa đó.

BAIVIET.COM