Giải câu 7 (Trang 201 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 7 (Trang 201 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm trang 198 – 203 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 7. Câu nào sau đây nêu chính xác và đầy đủ chủ đề truyện Số phận con người của nhà văn Nga M.Sô-lô-khốp?

A – Truyện Số phận con người thể hiện sự tàn bạo của chiến tranh phát xít.

B – Truyện Số phận con người thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với những số phận chịu nhiều mất mát trong chiến tranh.

C – Truyện Số phận con người thể hiện khát vọng vươn lên làm chủ số phận của con người.

D – Truyện Số phận con người thể hiện bản lĩnh kiên cường và nhân hậu của con người Xô viết.

Trả lời:

Đáp án đúng: C – Truyện Số phận con người thể hiện khát vọng vươn lên làm chủ số phận của con người.

(BAIVIET.COM)