Giải câu 7 – (Trang 139 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 7 (Trang 138 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt trang 138 – 139 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 7. Trong những câu sau, câu nào anh (chị) cho là đúng:

a) Muốn chiến thắng đòi hỏi ta phải chủ động tiến công.

b) Muốn chiến thắng, ta phải chủ động tiến công.

c) Được tham quan danh lam thắng cảnh làm chúng ta thêm yêu đất nước.

d) Được tham quan danh lam thắng cảnh, chúng ta càng thêm yêu đất nước.

e) Qua hoạt động thực tiễn nên ta rút ra được những kinh nghiệm quý báu.

g) Qua hoạt động thực tiễn, ta rút ra được những kinh nghiệm quý báu.

h) Nhờ trải qua hoạt động thực tiễn, nên ta rút ra những kinh nghiệm quý báu.

Trả lời:

Những câu đúng:

b, Muốn chiến thắng, ta phải chủ động tiến công.

d, Được tham quan danh lam thắng cảnh, chúng ta càng thêm yêu đất nước.

g, Qua hoạt động thực tiễn, ta rút ra được những kinh nghiệm quý báu.

(BAIVIET.COM)