Giải câu 7 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 7 (Trang 137 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2) – Phần soạn bài Kiểm tra phần văn trang 137 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Câu 7: Nêu lên luận điểm trong các văn bản nghị luận ở Bài 20, 21, 23.

Trả lời:

Luận điểm trong các bài :

Bài 20 (Tinh thần yêu nước của nhân dân ta ) :

– Tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của nhân dân ta.

– Tinh thần yêu nước qua lịch sử và trong hiện tại.

– Nhiệm vụ phát huy tinh thần ấy.

Bài 21 (Sự giàu đẹp của tiếng Việt) :

Tiếng Việt là một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay, đầy sức sống.

Bài 23 (Đức tính giản dị của Bác Hồ) :

– Sự nhất quán giữa cuộc đời hoạt động cách mạng với cuộc sống thanh bạch của Bác.

– Sự giản dị của Bác trong sinh hoạt, lối sống, làm việc.

(BAIVIET.COM)