Giải câu 7 Bài 10 Trang 117 SGK GDCD lớp 12

Giải câu 7 Trang 117 SGK GDCD lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

Đề bài câu 7 Trang 117 SGK GDCD lớp 12:

Sắp xếp các điều ước quốc tế dưới đây theo các cột tương ứng

STTTên điều ước quốc tếĐiều ước quốc tế về quyền con người(1)Điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia(2)Điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế(3)
1Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em
2Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển
3Nghị định thư Ki -ô –tô về môi trường
4Hiệp ước về biên giới trên bộ giữa Việt Nam với các nước láng giềng
5Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư
6Hiệp đinh thương mại Việt Nam – Nhật Bản
7Hiệp định về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a
8Công ước về chống phân biệt đối xử với phụ nữ

Lời giải câu 7 Trang 117 SGK GDCD lớp 12:

STTTên điều ước quốc tếĐiều ước quốc tế về quyền con người (1)Điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia (2)Điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế (3)
1Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em(1)
2Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển(2)
3Nghị định thư Ki -ô –tô về môi trường(2)
4Hiệp ước về biên giới trên bộ giữa Việt Nam với các nước láng giềng(2)
5Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư(3)
6Hiệp đinh thương mại Việt Nam – Nhật Bản(3)
7Hiệp định về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a(3)
8Công ước về chống phân biệt đối xử với phụ nữ(1)

BAIVIET.COM