Giải câu 7 (Trang 105 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Giải câu hỏi 7 (Trang 105 SGK ngữ văn 5 tập 2) – Phần soạn bài ôn tập giữa học kì II – Tiết 7 tuần 28 trang 103 – 106 SGK ngữ văn lớp 5 tập 2.

Đề bài:

Câu 7: Trong các cụm từ chiếc dù, chân đê, xua xua tay, những từ nào mang nghĩa chuyển?

a) Chỉ có từ chân mang nghĩa chuyển

b) Có hai từ dù và chân mang nghĩa chuyển

c) Cả ba từ dù, chân, tay đều mang nghĩa chuyển

Trả lời:

Đáp án đúng: a) Chỉ có từ chân mang nghĩa chuyển

(BAIVIET.COM)