Giải câu 7 – Lý thuyết (Trang 150 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 7 – Lý thuyết (Trang 150 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập phần làm văn trang 150 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 7.

Trình bày về cấu tạo của một lập luận, các thao tác nghị luận và cách lập dàn ‎ bài văn nghị luận.

Trả lời:

– Cấu tạo của lập luận:

+ Luận điểm: vấn đề đưa ra nghị luận

+ Luận cứ: cơ sở lí luận và thực tiễn

+ Luận chứng: ví dụ thực tế chứng minh cho luận cứ và luận điểm

– Các thao tác nghị luận: phân tích, tổng hợp, diễn dịch, quy nạp và so sánh.

– Cách lập dàn ý cho bài văn nghị luận:

+ Nhận thức đúng đề tài nghị luận

+ Tìm ý cho bài văn: Tìm luận điểm, tìm luận cứ để lập luận cho luận điểm, tìm luận chứng để chứng minh cho luận điểm.

– Lập dàn ý: lựa chọn, sắp xếp những yếu tố vừa tìm được sao cho phù hợp.

(BAIVIET.COM)