Giải câu 6 Bài 11 Trang 95 SGK GDCD lớp 11

Giải câu 6 Trang 95 SGK GDCD lớp 11, phần câu hỏi và bài tập Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Đề bài câu 6 Trang 95 SGK GDCD lớp 11:

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm?

Lời giải câu 6 Trang 95 SGK GDCD lớp 11:

– Chấp hành chính sách dân số, pháp luật về dân số

– Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động.

– Động viên người thân trong gia đình và những người khác cùng chấp hành, đồng thời đấu tranh chống những hành vi vi phạm chính sách dân số và giải quyết việc làm.

– Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng nghề nghiệp đúng đắn để tích cực, chủ động tìm việc làm, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.

BAIVIET.COM