Giải câu 6 (Trang 93 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 6 (Trang 93 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1) – Phần soạn bài Sau phút chia li trang 93 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 6: Từ những phân tích trên, em hãy phát biểu về cảm xúc chủ đạo, về ngôn ngữ và giọng điệu của đoạn thơ.

Trả lời:

Bằng nghệ thuật vô cùng điêu luyện, đặc biệt là nghệ thuật dùng điệp ngữ rất mực tài tình, đoạn ngâm khúc đã thể hiện được cái cảm xúc chủ đạo là nỗi sầu chia li của người chinh phụ sau lúc tiễn đưa chồng ra trận. Giọng diệu của đoạn ngâm khúc là sự tố cáo chiến tranh phi nghĩa và niềm khát khao hạnh phũc lứa đôi của người phụ nữ.

(BAIVIET.COM)