Giải câu 6 Bài 10 Trang 90 SGK GDCD lớp 11

Giải câu 6 Trang 90 SGK GDCD lớp 11, phần câu hỏi và bài tập Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Đề bài câu 6 Trang 90 SGK GDCD lớp 11:

Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ?

Lời giải câu 6 Trang 90 SGK GDCD lớp 11:

+ Thực hiện tốt nếp sống văn hoá nơi công cộng

+ Chấp hành tốt nội quy kỷ luật của Nhà trường

+ Thực hiện tốt quyền dân chủ của mình, tôn trọng quyền dân chủ của người khác.

+ Đấu tranh, phê phán những thói hư tật xấu, những tiêu cực, thói tự do vô kỷ luật, vi phạm quyền dân chủ của người khác.

+ Luôn lắng nghe ý kiến đồng thời bày tỏ ý kiến trong những cuộc thảo luận

+ Không được có thái độ khiếm nhã, không tôn trọng đối với người khác

+ Tham gia vào quyền sáng tác nghệ thuật nếu có thể,…

BAIVIET.COM