Giải câu 6 Bài 5 Trang 48 SGK GDCD lớp 11

Giải câu 6 Trang 48 SGK GDCD lớp 11, phần câu hỏi và bài tập Bài 5: Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Đề bài câu 6 Trang 48 SGK GDCD lớp 11:

Em hãy lấy ví dụ minh họa về sự điều tiết của Nhà nước, khi trên thị trường quan hệ cung – cầu bị rối loạn ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Lời giải câu 6 Trang 48 SGK GDCD lớp 11:

– Khi miền Trung nước ta liên tục bị lũ lụt, đồng bằng Nam Bộ bị hạn hán, xâm nhập mặn, Nhà nước đã thông qua các chính sách nhằm lặp lại cân đối cung cầu như giảm thuế, trợ cấp vốn, trợ cấp lương thực,…

– Nhưng khi có kẻ đầu cơ tích trữ hàng hóa, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người dân để nâng giá bán trục lợi thì bị nhà nước dùng pháp luật để trừng trị.

BAIVIET.COM