Giải câu 6 Bài 4 Trang 43 SGK GDCD lớp 12

Giải câu 6 Trang 43 SGK GDCD lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống

Đề bài câu 6 Trang 43 SGK GDCD lớp 12:

Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với người kinh doanh và xã hội?

Lời giải câu 6 Trang 43 SGK GDCD lớp 12:

– Người kinh doanh được bảo vệ quyền lợi chính đáng sẽ tự tin hơn, hăng say vui vẻ làm việc, phát triển mạnh mẽ hơn.

– Kinh doanh phát triển thúc đẩy xã hội phát triển.

BAIVIET.COM