Giải câu 6 Bài 4 Trang 42 SGK GDCD lớp 11

Giải câu 6 Trang 42 SGK GDCD lớp 11, phần câu hỏi và bài tập Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Đề bài câu 6 Trang 42 SGK GDCD lớp 11:

Em hiểu thế nào là cạnh tranh lành mạnh và không lành mạnh? Khi thấy có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, em sẽ xử lí như thế nào?

Lời giải câu 6 Trang 42 SGK GDCD lớp 11:

– Cạnh tranh lành mạnh là cạnh tranh đúng pháp luật và chuẩn mực đạo đức, có tác dụng kích thích kinh tế thị trường phát triển đúng hướng.

– Cạnh tranh không lành mạnh là sự cạnh tranh vi phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức, làm rối loạn và kìm hãm sự phát triển của kinh tế thị trường.

– Khi thấy có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh em sẽ báo ngay với các cơ quan chức năng để có biện pháp giải quyết kịp thời.

BAIVIET.COM