Giải câu 6 Trang 41 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 6 Trang 41 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

Đề bài câu 6 Trang 41 SGK GDCD lớp 8:

Mọi người có thể phòng, tránh HIV/AIDS được không? Em hãy nêu những biện pháp phòng tránh mà em biết.

Lời giải câu 6 Trang 41 SGK GDCD lớp 8:

– Mọi người có thể phòng, tránh HIV/AIDS.

– Cách phòng, tránh HIV/AIDS

+ Tránh tiếp xúc với máu của người đã bị nhiễm HIV/AIDS

+ Không dùng chung bơm, kim tiêm.

+ Không quan hệ tình dục bừa bãi.

(BAIVIET.COM)