Giải câu 6 Trang 37 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 6 Trang 37 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

Đề bài câu 6 Trang 37 SGK GDCD lớp 8:

Em đồng ý hoặc không đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Vì sao?

a) Những người mắc tệ nạn xã hội thường là những người lười lao động, thích hưởng thụ ;

b) Thấy người buôn bán ma tuý thì nên lờ đi, coi như không biết;

c) Không mang hộ đồ vật của người khác khi không biết rõ là gì, cho dù được trả nhiều tiền ;

d) Dùng thử ma tuý một lần thì cũng không sao ;

đ) Tuyệt đối không quan hệ với người nghiện ma tuý vì sẽ bị lây nghiện và mang tiếng xấu ;

e) Pháp luật không xử lí những người nghiện và mại dâm vì đó chỉ là vi phạm đạo đức ;

g) Tích cực học tập, lao động, hoạt động tập thể sẽ giúp ta tránh xa được tệ nạn xã hội ;

h) Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma tuý ;

i) Ma tuý, mại dâm là con đường lây nhiễm bệnh xã hội, đặc biệt là nhiễm HIV/AIDS ;

k) Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.

Lời giải câu 6 Trang 37 SGK GDCD lớp 8:

Em đồng ý với những ý kiến (a), (c), (g), (i), (k).

Em không đồng ý với những ý kiến (b), (d), (đ), (e).

(BAIVIET.COM)