Giải câu 6 Trang 33 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 6 Trang 33 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

Đề bài câu 6 Trang 33 SGK GDCD lớp 8:

Đôi khi giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em có sự bất hòa. Trong trường hợp đó em sẽ xử sự như thế nào để khắc phục sự bất hòa, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình?

Lời giải câu 6 Trang 33 SGK GDCD lớp 8:

Nếu giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em có sự bất hòa, trong trường hợp đó cách xử sự tốt nhất để khắc phục sự bất hòa, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình là:

– Ngăn cản không cho mối bất hòa nghiêm trọng thêm;

– Khuyên hai bên thật bình tĩnh, lắng nghe để thấy được đúng sai.

(BAIVIET.COM)