Giải câu 6 (Trang 26 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 6 (Trang 26 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trang 25 – 27 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 6. Theo em, nghệ thuật nghị luận ở bài này có những đặc điểm gì nổi bật? (bố cục, chọn lọc dẫn chứng và trình tự đưa dẫn chứng, hình ảnh so sánh,…)

Trả lời:

Nghệ thuật lập luận nổi bật:

– Bố cục chặt chẽ

– Dẫn chứng chọn lọc, xác thực, được trình bày thứ tự theo thời gian nhằm làm nổi bật tính toàn dân

– Lối so sánh độc đáo, giàu hình ảnh, gợi cho người đọc thấy được sức mạnh, giá trị quý báu của tinh thần yêu nước vốn là một khái niệm trừu tượng.

(BAIVIET.COM)