Giải câu 6 (Trang 210 SGK ngữ văn 12 tập 1)

Giải câu hỏi 6 (Trang 210 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1) – Phần soạn bài Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới trang 204 – 210 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1.

Đề bài:

Nghệ thuật thể hiện hồi kí trong phần trích này có gì đặc biệt?

Trả lời:

Nghệ thuật của đoạn trích:

– Tác giả trần thuật mọi sự kiện từ điểm nhìn của một người đại diện cho bộ máy lao động Đảng và chính phủ.

– Những sự kiện có tính chất khái quát, tổng hợp.

→ Tác phẩm như một cuốn biên niên sử của dân tộc.

(BAIVIET.COM)