Giải câu 6 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 6 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Ôn tập phần tiếng việt (Tiếp theo) trang 194 – 195 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 6. Tìm thành ngữ thuần Việt đồng nghĩa với mỗi thành ngữ Hán Việt sau:

– Bách chiến bách thắng
– Bán tín bán nghi
– Kim chi ngọc diệp
– Khẩu Phật tâm xà

Mẫu: Độc nhất vô nhị: có một không hai.

Trả lời:

– Bách chiến, bách thắng: Trăm trận trăm thắng

– Bán tín bán nghi: Nửa tin nửa ngờ.

– Kim chi ngọc diệp: Lá ngọc cành vàng.

– Khẩu Phật tâm xà: Miệng nam mô bụng bồ dao găm.

(BAIVIET.COM)