Giải câu 6 (Trang 167 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Giải câu hỏi 6 (Trang 167 SGK ngữ văn 4 tập 2) – Phần soạn bài ôn tập cuối học kì II – Tiết 7 tuần 35 trang 166 – 168 SGK ngữ văn lớp 4 tập 2.

Đề bài:

Câu 6: Nghĩa của chữ hòa trong hòa ước giống nghĩa của chữ hòa nào dưới đây?

a) Hòa nhau

b) Hòa tan

c) Hòa bình

Trả lời:

Đáp án đúng: c. Hòa bình

(BAIVIET.COM)