Giải câu 6 (Trang 159 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 6 (Trang 159 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp) trang 158 – 160 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Truyện cười sau đây phê phán điều gì?

Một ông sính chữ bất chợt lên cơn đau ruột thừa. Bà vợ hốt hoảng bảo con:

– Mau đi gọi bác sĩ ngay!

Trong cơn đau quằn quại, ông vẫn gượng ậy nói với theo:

– Đừng… đừng gọi bác sĩ, gọi cho bố đốc tờ!

(Theo truyện cười dân gian)

Trả lời:

Truyện cười phê phán thói sính chữ Tây “bố đôc tờ”. Cách dùng đó không phù hợp vì không đúng lúc, đúng nơi của ông sính chữ.

(BAIVIET.COM)