Giải câu 6 –  (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 6 (Trang 151 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập phần làm văn trang 151 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 6. Văn bản thuyết minh có những tính chất như thế nào và có những lợi ích gì? Hãy nêu các văn bản thuyết minh thường gặp trong đời sống hằng ngày.

Trả lời:

Văn bản thuyết minh là kiểu văn bản thông dụng trong đời sống hàng ngày. Văn bản thuyết minh cung cấp tri thức về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân… của các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên, xã hội bằng phương thức trình bày, giới thiệu, giải thích.

Một số văn bản thuyết minh thường gặp :

– Giới thiệu một sản phẩm mới.

– Giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoặc một di tích lịch sử.

– Giới thiệu tiểu sử một danh nhân, một nhà văn.

– Giới thiệu một tác phẩm…

(BAIVIET.COM)