Giải câu 6 (Trang 105 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Giải câu hỏi 6 (Trang 105 SGK ngữ văn 5 tập 2) – Phần soạn bài ôn tập giữa học kì II – Tiết 7 tuần 28 trang 103 – 106 SGK ngữ văn lớp 5 tập 2.

Đề bài:

Câu 6: Trong bài văn có mấy từ đồng nghĩa với từ xanh?

a) Một từ. Đó là từ…

b) Hai từ. Đó là từ…

c) Ba từ. Đó là từ…

Trả lời:

Đáp án đúng: b) (Hai từ. Đó là: “xanh mướt, xanh lơ”).

(BAIVIET.COM)