Giải câu 6 (Trang 100 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Giải câu hỏi 6 (Trang 100 SGK ngữ văn 4 tập 2) – Phần soạn bài ôn tập giữa học kì II – Tiết 7 tuần 28 trang 98 – 100 SGK ngữ văn lớp 4 tập 2.

Đề bài:

Câu 6: Trong câu chuyện trên có những loại câu nào em đã học?

a) Chỉ có câu hỏi, câu kể.

b) Chỉ có câu kể, câu khiến.

c)  Có cả câu hỏi, câu kể, câu khiến.

Trả lời:

Đáp án đúng: c)  Có cả câu hỏi, câu kể, câu khiến.

(BAIVIET.COM)