Giải câu 6 – Luyện tập (Trang 72 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 6 – Luyện tập (Trang 72 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Trợ từ, thán từ trang 72 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Bài 6: Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ Gọi dạ bảo vâng.

Trả lời:

Giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ Gọi dạ bảo vâng.

+ Gọi dạ bảo vâng chỉ người biết lễ phép, có thái độ cung kính đối với người bề trên.

+ Câu tục ngữ này khuyên chúng ta phải khiêm nhường, lễ phép, lễ độ.

(BAIVIET.COM)