Giải câu 6 – Luyện tập (Trang 54 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 6 – Luyện tập (Trang 53 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Câu phủ định trang 53 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Bài 6. Hãy viết một đoạn đối thoại ngắn, trong đó có dùng câu phủ định miêu tả và câu phủ định bác bỏ.

Trả lời:

Mẹ: Con làm vỡ chiếc bình hoa này phải không?

Con: Dạ, không phải con mẹ ạ!

Mẹ: Không phải con thì còn ai vào đây nữa.

Con: Con mèo chạy lên bàn làm đổ lọ hoa xuống nhà mẹ ạ!

(BAIVIET.COM)